Ознака: Smeštaj na Zlataru

Smeštaj na Zlataru

Zlatar je bogat šumom i pašnjacima, pogodne je klime i položaja, te se svrstava među planine sa izuzetnom turističkom vrednošću, na kojoj se može uživati u sportsko-rekreativnom, lovnom i izletničkom turizmu.

Read more